nedeľa 14. decembra 2008

Dnes.

Ďuri Jalový povedal, že je úprimny deň. Tak asi je.