nedeľa 30. augusta 2009

Ej.

Ej padá, padá rosička. Spali by moje očičká. Spali by moje, spali by aj tvoje. Spali by, duša má oboje.