pondelok 31. októbra 2011

Hroby hrobíčky hrobčeky

Veľa ľudí márni čas chodením na hroby nevediac, že tým hrobom raz budú oni sami...