sobota 19. mája 2012

Slovenský ľud

Najžiaducejšími vlastnosťami dievčaťa v očiach mládencov boli od nepamäti krása a šikovnosť.