pondelok 26. januára 2015

SCS

Otvor slovník cudzích slov.

Otvor slovník cudzích snov.

Choď na písmeno eN.

Nájdi slovo NESVOJ.

Nájdi význam slova Nesvoji.