pondelok 1. novembra 2010

Jeseň 22

Rozmarínom vonia táto jeseň. A pruhy stromov a chladu menia sa rýchlosťou slnka. V nás. Sa mení všetko a všetci. Celý život. Ako horský potok. Kolíše sa ako steblá suchej trávy na opustenej lúke. V opustenom lese. V opustenom svete. V nás. A čas...

Prináša ovocie alebo raky do znovu čistej rieky. Možno si to všimneš. Ako chumáče suchej trávy v mojich vlasoch. Ja. Mňa. Sa. Si.