nedeľa 13. novembra 2011

leto váh cvrčky v prízemnej tráve